Vele andere vormen van verlies

Een scheiding, geen kinderen kunnen krijgen, gepest worden, het verliezen van je werk, het zijn allemaal vormen van verlies. En ze kunnen van heel grote invloed zijn op je leven.

Niet alleen een scheiding, maar ook het verlies van je werk is een heel directe vorm van verlies. Het kan je leven ingrijpend veranderen en dit verlies brengt veel gevoelens met zich mee. Zoals bijvoorbeeld: verdriet, angst, boosheid, schuldgevoelens, somberheid, zorgen, eenzaamheid, en zo zijn er nog vele gevoelens te benoemen.

Iedereen beleeft dit anders. Deze gevoelens ontstaan als reactie op het verlies waar je mee te maken hebt. Deze zogenoemde rouwgevoelens hebben als doel om het verlies te verwerken in de loop van de tijd. De tijd en aandacht die hieraan besteed wordt zal helpen om weer een weg te vinden in de nieuwe situatie.

“Niet alle vormen van verlies zijn zo concreet zichtbaar en te benoemen.”

Soms gaat er een hele lange periode aan vooraf voordat duidelijk wordt dat je ergens onderweg jezelf een beetje bent kwijtgeraakt. Het leven dat we leiden, de omgeving waarin we ons bevinden, de normen en waarden die we van huis uit hebben meegekregen, het appèl dat er op je is gedaan.

Wat we hebben meegemaakt en nog veel meer factoren zijn van invloed op hoe wij in het leven staan. We hebben allemaal een referentiekader van ideeën, patronen, overtuigingen en overlevingsstrategieën ontwikkeld die nu misschien niet meer zo passen in ons leven.

 

Krijg weer invloed op je eigen leven

Zou je dit willen veranderen omdat jij je diep van binnen anders voelt en anders zouden willen uiten dan je op dit moment doet?

Waar komt dit vandaan en hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat jij je leven mag leiden op een manier die goed voelt bij wie jij diep van binnen bent. Dat jij zelf invloed krijgt op je eigen leven, je  kracht en je weerbaarheid.

Jij bent de regisseur van je eigen leven en alleen jij bepaalt waar je naar toe wilt. Ik ben slechts een middel om je te begeleiden op de weg daar naar toe.