Over mij

 Mijn naam is Paula van der Hulst. Ik ben in 1976 in Leeuwarden geboren. Mensen ondersteunen bij de tegenslagen in hun leven loopt als een leidraad door mijn leven. Door de tegenslagen in mijn eigen leven, heb ik gemerkt dat ik mij nog beter kan inleven in anderen.

In mijn praktijk begeleid ik mensen die een vorm van verlies met zich mee dragen.

Mijn ervaring in de praktijk

Gedurende mijn hele loopbaan heb ik gewerkt met kinderen, jongvolwassenen en volwassenen die te maken hadden met één of meerdere grote verliezen in hun leven. Zij konden niet anders, dan verder leven met de littekens van hun verleden. Wetende dat je je verleden niet kunt veranderen, maar wel opnieuw richting kunt geven aan je verdere leven, heb ik met veel toewijding gewerkt in de crisisopvang en de jeugdzorg.

Jaren later ben ik als manager gaan werken in de jeugdzorg en kinderopvang. Mijn aandachtsgebied was veranderd. Ik werkte toen niet meer met de mensen voor wie wij als organisatie zorg droegen. Maar ik zorgde voor de mensen die met hart en ziel uitvoering gaven aan het verlenen van de zorg.

Ik ontdekte dat ik minder voldoening haalde uit de cijfers waar ik verantwoordelijk voor was, maar dat ik dit juist haalde uit het begeleiden van de werknemers. Ook zij hadden te maken met veranderende omstandigheden waarin zij hun weg moesten zien te vinden. Veelal kreeg ik de feedback van mensen dat zij zich gezien en gehoord voelden bij mij. En dat onze gesprekken tot inzichten leidden waarmee zij weer verder konden.

In de loop van de jaren heb ik veel verschillende vormen van verlies zowel op persoonlijk vlak als in mijn gezinssituatie meegemaakt. Dit heeft mij geleerd dat het van groot belang is om mijzelf te blijven Omarmen. Behalve mijzelf is er namelijk niemand die werkelijk heel mijn leven van begin tot eind met mij mee zal reizen.

 

Wat is mijn theoretische achtergrond?

MBO Sociaal Pedagogisch Werk

HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Basis Counselor (Stichting Counseling Nederland)

Counseling bij Depressie (Stichting Counseling Nederland)

 

Mijn visie

Als mens zijn we tot veel meer in staat dan we ons vooraf kunnen bedenken. Juist in ons denken en beredeneren doen wij onszelf veelal tekort. Ongewild leggen onze gedachten ons beperkingen op. We luisteren naar onze innerlijke criticus die ons vertelt dat we niet goed genoeg zijn, dat we niet naar voren moeten treden, dat we vast niet goed genoeg zijn in wat we doen of willen bereiken.

We hebben al vroeg in ons leven geleerd eerst na te denken voordat je iets gaat doen, je aan te passen aan de omgeving waarin je je bevindt. Dit alles heeft ons verder weg gedreven van wat we werkelijk voelen. Het kost tijd om even stil te staan bij wat je voelt. En die tijd nemen we vaak niet omdat er van vele kanten een beroep op ons wordt gedaan, of wij denken dat we altijd paraat moeten staan.

 

“Alles wat je aandacht geeft zal gaan groeien.”

 

In ons denken vinden we vaak vele antwoorden aan onszelf terug. Veelal komen deze niet uit positieve en bekrachtigende gedachten voort. Wanneer we in staat zijn werkelijk te voelen, komt er vaak maar één antwoord. En dat is het meest pure antwoord. Dan komt het neer op het vertrouwen in onszelf, zijn we in staat te vertrouwen op het antwoord, op ons gevoel? Durven we hier uiting aan te geven?

Onze belemmerende overtuigingen en overlevingsstrategieën waren ooit goed voor ons en we zijn ze als een automatische piloot gaan inzetten. Door deze onder de loep te nemen krijgen we er een scherp beeld van, het roept ook direct een gevoel op. De inzichten in combinatie met het gevoel dat we hierbij krijgen maakt ons bewust en sterker. Er is nu ruimte voor een nieuwe overtuiging, passend bij de huidige situatie.

De omstandigheden zijn niet altijd te veranderen, onze invloed geldt in de manier waarop we er naar kijken en ermee omgaan.